Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen