Nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester - tre nye indikatorer