Lillevannsveien 57 A og B - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid