Kartlegging av velferds- og omsorgstjenestene - Bydel Vestre Aker - Rapport 2017