Innspill til oppstartsmøte - Vækerøveien 201 og 203 - Griniveien 6 a og b - Griniveien 4a og 4b