Holmen skole - Forslag om etablering av fartsdempende tiltak