Detaljregulering med konsekvensutredning for bautatomten-Midtstuen vedtatt i bystyret