Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Oslo kommune