Stasjonsveien 1, Slemdal skole - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering