Stadfestelse av vedtak - Detaljregulering for ny lokal samlevei - Radiumhospitalet-Smestadkrysset - Husebybakken 1 til Ullernchausseen 46 - 48