Politiske møter i Bydel Vestre Aker

Publisering av møteoversikt og saksdokumenter til møter i råd og utvalg, Bydel Vestre Aker

Se møteoversikt og saksdokumenter i eInnsyn

Møtekalender for 2023 (PDF).

Møtesakskart

Sakskart vil publiseres uken før møtet gjennomføres. Dette legges på einnsyn.no.

Saker fra møter før juli 2022: se lenke nederst på denne siden.

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?

Da skal du logge deg inn via Acos møteportal (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Vil du delta i åpen halvtime på møtene?

Ta kontakt med møtesekretæren til det aktuelle rådet eller utvalget for informasjon og påmelding.

Møtesekretærer i Vestre Aker
Råd/utvalgSekretær
Vestre Aker arbeidsutvalgPål Sundeng Tønnessen: pal.tonnessen@bva.oslo.kommune.no / 457 34 941
Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteenCarl Gordon Stavøstrand: carl.stavostrand@bva.oslo.kommune.no / 457 27 538
Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomiteCarl Gordon Stavøstrand: carl.stavostrand@bva.oslo.kommune.no / 457 27 538
Vestre Aker bydelsutvalgPål Sundeng Tønnessen: pal.tonnessen@bva.oslo.kommune.no / 457 34 941
Vestre Aker råd for funksjonshemmedeMette Furu: mette.furu@bva.oslo.kommune.no / 902 51 020
Vestre Aker ungdomsrådPål Sundeng Tønnessen: pal.tonnessen@bva.oslo.kommune.no / 457 34 941
Vestre Aker seniorrådReidun Strøm: reidun.strom@bva.oslo.kommune.no / 932 45 819

Tidligere møter og saker i bydelen