Møte i Ullern kultur- og oppvekstkomite

Sak OS 15/15 - Orienteringssaker fra komitemedlemmene

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. april 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Stoppestedet, Sponhoggveien 2