Ullern kultur- og oppvekstkomite

Komiteen behandler saker innenfor: barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, ungdom og rusmidler, barnevern, helsestasjoner for barn og unge, ideelle og veldedige organisasjoner, kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner, kunst og kunstutøvelse, kulturminnevern, kriminalitetsforebygging og politi.

Saker og møter i kultur- og oppvekstkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Shut, Darya (Venstre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Dørum, Tor-Einar (Venstre)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Telefon

Hopp, Ingrid (Høyre)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Telefon

Schau, Karl Andre (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Salbuvik, Sverre (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Eidem, Anders (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Martinsen, Henrik Sand (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Barratt-Due, David (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Fungerende leder Ullern kultur- og oppvekstkomite
Darya Shut
Telefon
Komitesekretær
Stine Fritz
Telefon