Tidligere møter i Ullern kultur- og oppvekstkomite