Møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Innkalling og saksdokumenter til arbeidsutvalgets møte 30.1.2023

Spørsmål vedr. møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Protokoll

220130 AU ref (PDF 55KB)

Tid og sted

Dato

Mandag 30. januar 2023

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte på Teams