Ullern arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er valgt blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder.

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging.

Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Arbeidsutvalget kan selv fatte realitetsvedtak i de saker hvor bydelsutvalget uttrykkelig har delegert myndighet til arbeidsutvalget, for eksempel endring i sammensetning av arbeidsutvalg, komiteer, utvalg og råd som ikke skal fastsettes av bystyret.

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Elsrud, Hanne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Titlestad, Gard (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Natland, Lisbet (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite
Telefon

Berge, Guro (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Fadum, John (Venstre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder bydelsutvalgets arbeidsutvalg
Ingrid Hopp(H)
Telefon
Politisk sekretær for Ullern bydelsutvalg
Tore Gleditsch
Telefon