Ullern bydelsutvalg


Tore Gleditsch

Leder politisk sekretariat

Telefon: 95 29 83 37

E-post:

Carl Oscar Pedersen (H)

Leder Ullern bydelsutvalg

Telefon: 90 75 54 45

E-post:

Ullern bydelsutvalg

Bydelsutvalget er øverste politiske ledelse i bydelen.

Bydelsutvalget  krever ikke inn skatter og avgifter fra innbyggerne, men er ansvarlig for:

Hjemmetjenester, helsestasjoner, sosialtjenester, barnehager,  barnevern og diverse tiltak for barn og unge, TT-kjøring, lokale parker og nærmiljøanlegg.

 

Møter

  1. Dato 15.09.
    Klokkeslett 18:00-22:00
  2. Dato 13.10.
    Klokkeslett 18:00-22:00
  3. Dato 17.11.
    Klokkeslett 18:00-22:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Pedersen, Carl Oscar (Høyre)

Leder av Ullern arbeidsutvalg
Leder av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 90 75 54 45

Hopp, Ingrid (Høyre)

Nestleder av Ullern arbeidsutvalg
Nestleder av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 92 80 87 20

Klafstad, Susanne (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 47 89 70 31

Strandskog, Tore (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 99 47 78 34

Wong, Nicolas Jey (i permisjon til 31.8.22)

Medlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 97 87 46 97

Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 99 01 01 62

Osnes, Birgit (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Alnæs, Egil (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 93 26 86 80

Skånlund, Anders Holten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 91 30 45 09

Titlestad, Gard (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern bydelsutvalg

Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Levy, Jan S. (til 31.8.22) (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 90 75 75 62

Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 91 67 61 94