Carl Oscar Pedersen (H)

Leder Ullern bydelsutvalg

Telefon: 907 55 445

E-post:

Tore Gleditsch

Leder politisk sekretariat

Telefon: 952 98 337

E-post:

Ullern bydelsutvalg

Bydelsutvalget er øverste politiske ledelse i bydelen.

Bydelsutvalget  krever ikke inn skatter og avgifter fra innbyggerne, men er ansvarlig for:

Hjemmetjenester, helsestasjoner, sosialtjenester, barnehager,  barnevern og diverse tiltak for barn og unge, TT-kjøring, lokale parker og nærmiljøanlegg.

 

Møter

  1. Dato 25.03.
    Klokkeslett 18:00-22:00
  2. Dato 06.05.
    Klokkeslett 18:00-22:00
  3. Dato 17.06.
    Klokkeslett 18:00-22:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Pedersen, Carl Oscar (Høyre)

Leder av Ullern arbeidsutvalg
Leder av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 907 55 445

Hopp, Ingrid (Høyre)

Nestleder av Ullern arbeidsutvalg
Nestleder av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 928 08 720

Klafstad, Susanne (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 478 97 031

Strandskog, Tore (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 994 77 834

Wong, Nicolas Jey

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 978 74 697

Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 990 10 162

Osnes, Birgit (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Alnæs, Egil (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Ore, Katrine (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 994 02 319

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 932 68 680

Skånlund, Anders Holten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 916 76 194

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 913 04 509

Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Levy, Jan S. (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 907 57 562

Bakler, Jan Terje (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 406 08 667

Mollan-Olafsen, Roger (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 977 37 621

Gulseth, Siri (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Zhou, Jin (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Aarøe, Alexander (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 970 63 221

Torgersen, Nina Berglann (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Brecciaroli, Madeleine Tande (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Helsingeng, Terje Coucheron (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Titlestad, Gard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Hansen, Per (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 905 08 721

Leiner, Katinka Greve (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Dørum, Kristoffer Sand (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Haugland, Constance (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 993 84 515

Enlid, Elin (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Oppegaard, Martin Hill (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 480 05 502

Reutz, Tiril Tysseng (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Kroglund, Andrew (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 951 39 725

Baalsrud, Anders (Venstre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Kvæven, Berit (Venstre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 22 92 10 96

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Dørum, Tor-Einar (Venstre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 922 56 067

Natland, Lisbeth (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 468 42 769

Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 905 28 696

Myhre, Dag (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Finstad, Thea Nathalie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Schweder, Simen Gan (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Farestveit, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Iqbal, Sadia Jabeen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 482 41 594