Ullern bydelsutvalg


Tore Gleditsch

Leder politisk sekretariat

Telefon: 95 29 83 37

E-post:

Carl Oscar Pedersen (H)

Leder Ullern bydelsutvalg

Telefon: 90 75 54 45

E-post:

Ullern bydelsutvalg

Bydelsutvalget er øverste politiske ledelse i bydelen.

Bydelsutvalget  krever ikke inn skatter og avgifter fra innbyggerne, men er ansvarlig for:

Hjemmetjenester, helsestasjoner, sosialtjenester, barnehager,  barnevern og diverse tiltak for barn og unge, TT-kjøring, lokale parker og nærmiljøanlegg.

 

Møter

  1. Dato 10.02.
    Klokkeslett 18:00-22:00
  2. Dato 24.03.
    Klokkeslett 18:00-22:00
  3. Dato 12.05.
    Klokkeslett 18:00-22:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Pedersen, Carl Oscar (Høyre)

Leder av Ullern arbeidsutvalg
Leder av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 90 75 54 45

Hopp, Ingrid (Høyre)

Nestleder av Ullern arbeidsutvalg
Nestleder av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 92 80 87 20

Klafstad, Susanne (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 47 89 70 31

Strandskog, Tore (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 99 47 78 34

Wong, Nicolas Jey

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 97 87 46 97

Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 99 01 01 62

Osnes, Birgit (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Alnæs, Egil (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 93 26 86 80

Skånlund, Anders Holten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 91 67 61 94

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 91 30 45 09

Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Levy, Jan S. (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 90 75 75 62

Bakler, Jan Terje (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 40 60 86 67

Mollan-Olafsen, Roger (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 97 73 76 21

Gulseth, Siri (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Zhou, Jin (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Aarøe, Alexander (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 97 06 32 21

Torgersen, Nina Berglann (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Brecciaroli, Madeleine Tande (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Helsingeng, Terje Coucheron (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Titlestad, Gard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Hansen, Per (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 90 50 87 21

Leiner, Katinka Greve (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Dørum, Kristoffer Sand (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Haugland, Constance (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 99 38 45 15

Enlid, Elin (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Oppegaard, Martin Hill (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 48 00 55 02

Reutz, Tiril Tysseng (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Kroglund, Andrew (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Telefon: 95 13 97 25

Baalsrud, Anders (Venstre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Kvæven, Berit (Venstre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 22 92 10 96

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg

Dørum, Tor-Einar (Venstre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 92 25 60 67

Natland, Lisbeth (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 46 84 27 69

Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 90 52 86 96

Myhre, Dag (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Finstad, Thea Nathalie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Schweder, Simen Gan (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Farestveit, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Iqbal, Sadia Jabeen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 48 24 15 94

Titlestad, Gard (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern bydelsutvalg