Ullern arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er valgt blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder.

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging.

Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Arbeidsutvalget kan selv fatte realitetsvedtak i de saker hvor bydelsutvalget uttrykkelig har delegert myndighet til arbeidsutvalget, for eksempel endring i sammensetning av arbeidsutvalg, komiteer, utvalg og råd som ikke skal fastsettes av bystyret.

Medlemmer

Pedersen, Carl Oscar (Høyre)

Leder av Ullern arbeidsutvalg
Leder av Ullern bydelsutvalg
Telefon

Hopp, Ingrid (Høyre)

Nestleder av Ullern arbeidsutvalg
Nestleder av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Telefon

Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Telefon

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Telefon

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Telefon

Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Strandskog, Tore (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern byutviklingskomite
Telefon

Osnes, Birgit (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Skånlund, Anders Holten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg

Baalsrud, Anders (Venstre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Natland, Lisbeth (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite
Telefon

Finstad, Thea Nathalie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Leder bydelsutvalgets arbeidsutvalg
Carl Oscar Pedersen(H)
Telefon
Leder politisk sekretariat
Tore Gleditsch
Telefon