Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg 1 - tilsynsutvalg for Silurveien sykehjem, Kajalund sykehjem og Ullerntunet sykehjem


Jan S. Levy

Leder av tilsynsutvalg 1

Telefon: 907 57 562

E-post:

Tilsynsutvalg 1 - tilsynsutvalg for Silurveien sykehjem, Kajalund sykehjem og Ullerntunet sykehjem

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer