Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Ullern

16-11-02 Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelands vei bolig 02.11.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.