Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Ullern

16-05-24 Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 24.05.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.