Tilsynsutvalg 1 - tilsynsutvalg for Ullernhjemmet og Ullern helsehus 2024-2027

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Aarhus, Knut

Medlem av Tilsynsutvalg 1 - tilsynsutvalg for Ullernhjemmet og Ullern helsehus 2024-2027
Telefon

Solli, Arne

Medlem av Tilsynsutvalg 1 - tilsynsutvalg for Ullernhjemmet og Ullern helsehus 2024-2027
Telefon
Leder av tilsynsutvalg 1
Mir Jafar Mousavi
Telefon