Uttalelse til kunngjøring om oppstart av detaljregulering Hoffsveien 47-49