Protokoll fra Ullern kultur- og oppvekstkomite 04062015