Arbeidsplan for Ullern byutviklings- og samferdselskomite