Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Om møtet

Innkalling og saksdokumenter til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 30.11.2022

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan skje til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

221118 forslag til budsjett 2023 Bydel Ullern - Budsjett 2023 og Handlingplan 2023-2026 (003) (PDF 2,9MB)

Protokoll

221130 rffh pro (PDF 58KB)

Tid og sted

Dato

Onsdag 30. november 2022

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48