Uttalelse til forslag om endring i byggesaksforskriften