Protokoll fra Ullern byutviklings- og samferdselskomite 04062015