Bevilgning av merking av tursti fra Bestumkilen til Smestad - Hoffselvens venner