Mulighetsstudier for byutvikling i Bydel Ullern

De tre mulighetsstudiene under er bydelens forslag til hvordan Plan og bygningsetaten kan utforme områdereguleringsplan for Skøyen og Bestumkilen, samt Vækerø, Sollerud og Lilleaker.

I kommuneplanen Oslo mot 2030 er området Skøyen og Bestumkilen, samt området Vækerø, Sollerud og Lilleaker, avsatt til utviklingsområde med krav til felles planlegging.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune skal lage en områdereguleringsplan som løser prinsipielle spørsmål knyttet til arealbruken. Bydelen er høringsinstans i dette arbeidet.

Mulighetsstudie for Vækerø/Sollerud/Lilleaker:

Studien foreslår en sammenhengende bystruktur fra Lilleaker i nord til Lysaker stasjon og Lysaker brygge i syd. Lysaker elveby utvikles på begge sider av elven, med en blanding av funksjoner – arbeidsplasser, rekreasjon og boliger – som sikrer aktivitet store deler av døgnet.

Del 1: Vækerø/ Sollerud/ Lilleaker mulighetsstudie – analyse og prosess (PDF 41,7MB)

Del 2: Vækerø/ Sollerud/ Lilleaker mulighetsstudie – fra forstad til levende byområde (PDF 46,9MB)

Mulighetsstudie for Skøyen

Studien foreslår en kraftig fortetting rundt stasjonsområdet på Skøyen, og en sammenhengende bystruktur fra Hoff i nord til Bestumkilen i sør. Skøyen får en ny sjøfront og et nytt ansikt mot fjorden.

Del 1: Skøyenområdet – analyse og studier (PDF 67,4MB)

Del 2: Skøyen sentrum – fra veikryss til levende by (PDF 27,0MB)

Mulighetsstudie for Bestumkilen

Studien foreslår at båtopplaget erstattes med areal til allmenn bruk. E-18 legges i tunnel og det etableres kyststi langs Bestumkilen.