Til innhold
Bydel Ullern

Mulighetsstudier for byutvikling i Bydel Ullern

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

De tre mulighetsstudiene under er bydelens forslag til hvordan Plan og bygningsetaten kan utforme områdereguleringsplan for Skøyen og Bestumkilen, samt Vækerø, Sollerud og Lilleaker.

I kommuneplanen Oslo mot 2030 er området Skøyen og Bestumkilen, samt området Vækerø, Sollerud og Lilleaker, avsatt til utviklingsområde med krav til felles planlegging. 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune skal lage en områdereguleringsplan som løser prinsipielle spørsmål knyttet til arealbruken. Bydelen er høringsinstans i dette arbeidet.

Mulighetsstudie for Vækerø/Sollerud/Lilleaker:

Studien foreslår en sammenhengende bystruktur fra Lilleaker i nord til Lysaker stasjon og Lysaker brygge  i syd. Lysaker elveby utvikles på begge sider av elven, med en blanding av funksjoner – arbeidsplasser, rekreasjon og boliger – som sikrer aktivitet store deler av døgnet.

Del 1: Vækerø/ Sollerud/ Lilleaker mulighetsstudie – analyse og prosess (PDF 41,7MB)

Del 2: Vækerø/ Sollerud/ Lilleaker mulighetsstudie – fra forstad til levende byområde (PDF 46,9MB)

Mulighetsstudie for Skøyen

Studien foreslår en kraftig fortetting rundt stasjonsområdet på Skøyen, og en sammenhengende bystruktur fra Hoff i nord til Bestumkilen i sør. Skøyen får en ny sjøfront og et nytt ansikt mot fjorden.

Del 1: Skøyenområdet – analyse og studier (PDF 67,4MB)

Del 2: Skøyen sentrum – fra veikryss til levende by  (PDF 27,0MB)

Mulighetsstudie for Bestumkilen

Studien foreslår at båtopplaget erstattes med areal til allmenn bruk. E-18 legges i tunnel og det etableres kyststi langs Bestumkilen.