Stovner arbeidsutvalg

Stovner arbeidsutvalg AU er valgt blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder.

  • Arbeidsutvalget innleder en møterekke og fastsetter behandlingsform for sakene.
  • Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging.
  • Arbeidsutvalget innstiller i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.
  • Arbeidsutvalget er delegerert myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning, eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Medlemmer logger seg inn via Acos møteportal: moteportal.oslo.kommune.no/BYD
Meld fra her hvis du som medlem har problemer med å logge deg inn på møteportalen.

Medlemmer melder endring i personinfo til politisk sekretariat

Saker og møter i arbeidsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Det nye arbeidsutvalget etter valget 2023

ble klart etter at Stovner bydelsutvalg konstituerte seg 26.10.2023, og nå begynner jobben for de nye medlemmene:

Medlemmer

Nawaz, Rashid

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner arbeidsutvalg
Leder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Nestleder av Stovner arbeidsutvalg
Nestleder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Ajanth, Akilina Wimalarasan

Ajanth, Akilina Wimalarasan (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Upadhyay, Ombir

Upadhyay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Ludt, Tore

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite
Nordengen, Anne Karima

Nordengen, Anne Karima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Engebretsen, Håvard (AP)

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Iversen, Rune

Iversen, Rune (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite
Melhus, Kai Magne

Melhus, Kai Magne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Slette, Anita (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Nielsen, Henriette

Nielsen, Henriette (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Mohamed, Rahma

Mohamed, Rahma (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Rasmussen, Atgeirr Flø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Afsar, Mehtab

Afsar, Mehtab (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Zaeem, Sammia Naz

Zaeem, Sammia Naz (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Kumarasamy, Athithan

Kumarasamy, Athithan (Rødt)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite