Samarbeidsavtale mellom Bydel Stovner og stiftelsen Kirkens bymisjon om drift av stovner frivilligsentral