Nytt varamedlem til Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen