Møterekke 2

Søknad om tillatelse til midlertidig brakkerigg til uttalelse - Haavard Martinsens vei 21