Politikk og politiske møter

E-post:

Stovner bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer. De blir valgt for fire år av gangen.

Bydelsutvalget har ansvar for å føre løpende tilsyn med bydelens virksomhet, primært gjennom ordinær budsettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.
Bydelsutvalget avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere. De har ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver, vedtar bydelens budsjett, fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging. 

Medlemmer

Nawaz, Rashid (Ap)

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet)

Leder av Groruddalssatsingskomiteen
Leder av Stovner arbeidsutvalg
Leder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Anette Trondal Olsen

Olsen, Anette Trondal (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Groruddalssatsingskomiteen
Nestleder av Stovner arbeidsutvalg
Nestleder av Stovner bydelsutvalg

Aslam, Awais (Ap)

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd

Ali, Varin Hiwa (Ap)

Ali, Varin Hiwa (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite

Mohammed, Shuayb Yassin (Ap)

Mohammed, Shuayb Yassin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Mushtaq, Usman A. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Hibout, Naima (Ap)

Hibout, Naima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd
Medlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Nord, Ingelin Kristin (H)

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Sheikh, Aamir Javed (H)

Sheikh, Aamir Javed (Høyre)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Vendsbo, Vera (H)

Vendsbo, Vera (Høyre)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

Linja, Jan Arild (Frp)

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Upadhyay, Ombir (Frp)

Upadhyay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Dyrkorn, Finn (MDG)

Dyrkorn, Finn (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Zaeem, Sammia Naz (R)

Zaeem, Sammia Naz (Rødt)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Ludt, Tore (SV)

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite

Kumarasamy, Athithan (Ap)

Kumarasamy, Athithan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Wimalarsan, Akilina (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Nordengen, Anne Karima (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Larsen, Arne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Kirkeby-Garstad, Celine Helen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Øien, Kjersti (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Sandberg, Pia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Leder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tveita, Lennart Andre (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Uzzaman, Daniel (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Løberg, Mona (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Nord, Steinar (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Haug, Henrik (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Lervik, Inger J. (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

Slette, Anita (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Svendsen, Tobias (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Halvorsen, Glenn (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Mellum, Olav (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Olsen, Elin Amor (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Arentz, Fredrik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Johansen, Trine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Dyrkorn, Kine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Kjeldsberg, Sebastian (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Høy, Martin Chr. (Rødt)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Saleem, Memoona (Rødt)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite

Nawaz, Fahila (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Kaur, Rajwinder (Rødt)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Rasmussen, Atgeirr Flø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Håbu-Naveen, Neha (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Myrhol, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem