Møte i St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Om møtet

Oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Har du spørsmål til møte ta kontakt: Ingunn Haakerud

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime møter i Stensberggata 25 litt før møtestart.

Det er også mulig å sende skriftlige innlegg til Ingunn Haakerud

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. november 2022

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Holbergs gate 1