Møte i St. Hanshaugen bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. desember 2022

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Holbergs gate 1

Sted

Stensberggata 25