Møte i St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. november 2022

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte på teams