Søknad om permisjon fra bydelsutvalget og ungdomsrådet