Kommuneplan for Oslo – Samfunnsdel med byutviklingsstrategi,