Protokoll fra St. Hanshaugen oppvekst- kultur og lokalsamfunnskomiteen 13 06 2018