Endring av antall medlemmer i eldrerådet og oppnevning av nye medlemmer