Møte i Søndre Nordstrand komite for miljø, samferdsel og byutvikling

Om møtet

Om du ønsker å lese møteinnkallinger, protokoller og sakspapirer til møter i komitéen vil du fra og med 01.09.2022 finne dem i møtekalenderen på eInnsyn her.

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. september 2022

Tid

klokken 19:00