Søndre Nordstrand ungdomsråd

Møte i Søndre Nordstrand ungdomsråd

Om møtet

Møtet er avlyst

Tid og sted

Dato

Mandag 27. april 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møtet er avlyst

Sted