Sak fra SV - Et godt svømmetilbud for hele befolkningen