Sak fra R - Økt tilstedeværelse av bybetjenter i bydel Søndre Nordstrand