Sak fra A - Oppnevning av to vararepresentanter til bydelens komitéer: FVAK, MSBK og OKFK