Utvidede åpningstider på bydelens fritidsklubber- oppfølging av verbalvedtak