Videreføring av gratis AKS ved Mortensrud skole for 3. og 4. klassinger for skoleåret 2017/2018