Tilsynsrapporter fra tilsyn ved Hallagerbakken Aktivitetssenter 15.03.2017 og 25.04.2017